CÔNG TY CỔ PHẦN IN AN NHÂN
Địa chỉ: 958 Nguyễn Kiệm, P3, Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại bàn: (028) 3989 4779 - (028) 3989 0225

Kinh doanh: 089 89 89 440 (Trang) - 089 89 89 441 (Thương) - 089 89 89 442 (Dung) - 089 89 89 443 (Phận)
Kế toán: (028) 6656 1613
Skype: annhanprinting
Email: kinhdoanh@annhan.vn - annhangovap@gmail.com