CÔNG TY CỔ PHẦN IN AN NHÂN

IN NHANH - CUNG CẤP MÁY MÓC & GIẢI PHÁP IN NHANH
Hotline: 0938220059
 
TRANG CHỦ CUNG CẤP MÁY MÓC - VẬT TƯ IN NHANH Vật tư in nhanh

- Số lượng <200 hộp: 3000đ/hộp

- Từ 200-500 hộp: 2800đ/hộp

- Từ 500-1000 hộp: 2600đ/hộp

- Trên 1000 hộp: 2.500đ/hộp