Tờ rơi số lượng ít

In tờ rơi, dịch vụ in tờ rơi giá rẻ Marketing là chiến lược để quảng bá sản phẩm cũng như dịch vụ của doanh nghiệp tới khách hàng là việc rất cần thiết. Ngoài những công cụ truyền thông Online thì hình thức in tờ rơi quảng cáo cũng đang là xu hướng lựa chọn cho doanh nghiệp. In tờ rơi quảng cáo với chi phí thấp hơn nhưng hiệu quả mà chúng mang lại thì vô cùng hiệu quả.

THÔNG TIN SẢN PHẨM và bảng giá sản phẩm in

QUY CÁCH SẢN PHẨM:

- IN 4 MÀU, 2 MẶT GIẤY C150 GSM

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM  SỐ LƯỢNG THÀNH TIỀN
1 NGÀY 2 NGÀY 3 NGÀY

10x20 CM

500 680.000

540.000

400.000
1.000 1.200.000 1.000.000 760.000
2.000 2.000.000 1.700.000 1.450.000
3.000 2.500.000 2.000.000 1.600.000

14.5x20.5CM

500 900.000 800.000 700.000
1.000 1.350.000 1.150.000 800.000

2.000

2.100.000 1.700.000 1.400.000

20.5X29.5

500 1.350.000 1.150.000 800.000
1.000 2.100.000 1.700.000 1.400.000
SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC